Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Aakirkeby-Hallerne S/I indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os via hjemmesiden. Aakirkeby-Hallerne S/I er dataansvarlig for dine personoplysninger. Henvendelse til Aakirkeby-Hallerne S/I kan ske via kontaktoplysningerne nedenfor.

Hvilke persondata, vi indsamler, samt formål og retsgrundlag

Når du køber et produkt eller via hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om, hvilke produkter du køber, samt leveringsønsker. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Modtagere af Personoplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart, og siden anvender ikke cookies fra tredjepart, heller ikke fra Google (Analytics) eller Facebook.
Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine rettigheder
Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og hvilket formål registreringen tjener.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@aakirkebyhallerne.dk.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på mail@aakirkebyhallerne.dk.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

Aakirkeby-Hallerne S/I er dataansvarlig for de persondata som indsamles via hjemmesiden. Har du spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os her:

Aakirkeby-Hallerne S/I
Grønningen 3, 3720 Aakirkeby
Telefon: 56 97 46 22
E-mail: mail@aakirkebyhallerne.dk

Denne persondatapolitik er opdateret den 19. oktober 2021.
Alle priser er inkl. moms ekskl. levering.